Niniejsza polityka prywatności opisuje i wyjaśnia, w jaki sposób przechowujemy oraz wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, przekazane nam przez użytkowników oraz zgromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą to być informacje konieczne w celu realizacji i dostarczenia użytkownikowi zamówienia, jak również informacje dotyczące jego zachowania na stronie.

Nasza polityka prywatności opiera się na obowiązujących przepisach z zakresu ochrony konsumentów i jest zgodna z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Gromadzone dane

Jeśli użytkownik chce zakupić i otrzymać od nas produkt, musi udostępnić nam pewne dane osobowe, aby móc sfinalizować transakcję oraz uzyskać dostęp do naszych usług.

Gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres dostawy (jeśli różni się od korespondencyjnego), numer telefonu i stosowne dane płatnicze, w tym numer rachunku bankowego.

W celu zaoferowania Ci metody płatności Klarna możemy w procesie dokonywania zakupu przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna w celu dokonania przez Klarna oceny, czy kwalifikujesz się do metody płatności Klarna i w celu dostosowania tych metod do Ciebie. Twoje przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.

GrejFreak ApS gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika, gdy ten:

 • Odwiedza naszą stronę internetową
 • Finalizuje zakup naszych produktów
 • Tworzy konto klienta
 • Zapisuje się do naszego newslettera/klubu klienta
 • Zostawia recenzję naszej strony internetowej
 • Wysyła nam zapytanie, odstępuje od umowy, dokonuje zwrotu, dokonuje reklamacji lub dzieli się uwagami (drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem czatu)

Administrator danych

Administratorem gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez GearFreak.pl danych osobowych jest GrejFreak ApS, numer rejestracyjny spółki: 31585538, Gunnar Clausens Vej 58, 8260 Viby J., numer telefonu: +45 78 72 34 34, adres e-mail: info@GearFreak.pl. Zarząd oraz pracownicy GrejFreak ApS mają dostęp do zarejestrowanych informacji na temat wszystkich użytkowników.

Podstawa prawna i cel przetwarzania

Dane kontaktowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres są przez nas gromadzone w zgodzie z artykułem 6 (b) RODO, w celu wykonania umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych produktów. Gromadzimy również adresy e-mail, aby móc wysyłać użytkownikom potwierdzenie zamówienia oraz potwierdzenie nadania przesyłki.

Gdy użytkownik płaci za swój produkt, zapisujemy jego imię, nazwisko, dane płatnicze oraz adres IP. Informacje gromadzone w związku z transakcją są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu rozliczenia płatności oraz realizacji zawartej umowy, zgodnie z artykułem 6 (b) RODO.

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, podczas rejestracji na naszej stronie internetowej użyjemy jego adresu e-mail do wysyłki newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnej chwili. Ponadto wszystkie wiadomości wysłane w ramach newslettera zawierają link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, można ją odwołać w dowolnej chwili. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z artykułem 6 (f) RODO. Posiadamy uzasadniony interes do przeprowadzenia działań marketingowych oraz badania stopnia zadowolenia użytkownika z naszych usług i produktów. Pozwala to na zaoferowanie lepszej jakości usług i produktów.

Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, gromadzimy informacje na temat jego adresu IP, przeglądarki, wyszukiwań, kliknięć oraz innych tego rodzaju działań. Służy to do generowania anonimowych statystyk pomocnych w analizowaniu wykorzystania naszej strony internetowej i pomaga w jej optymalizacji. Jednocześnie chcemy wyświetlać użytkownikom najbardziej interesujące ich produkty – nie tylko na naszej stronie, ale również za pośrednictwem reklam w Google i na Facebooku. Niniejsza zgoda jest udzielana poprzez nasz baner dotyczący zastosowania plików cookie.

Jeśli użytkownik nie chce udostępnić nam swoich danych osobowych koniecznych do finalizacji zamówienia, niestety nie będzie w stanie dokonać zakupów na naszej stronie internetowej.

Dane użytkownika (z wyjątkiem adresu e-mail, jeśli wyrażono zgodę na jego przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera) zostaną usunięte 3 lata po otrzymaniu zakupionych produktów, jednakże dane transakcyjne, w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zostaną usunięte po 5 latach licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.

Gromadzimy również informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie na Facebooku. Obejmuje to polubienia postów, osoby, które lubią naszą stronę, liczbę odwiedzin, zasięg postów itp. Robimy to jako współadministrator danych należących do Facebooka. Z porozumieniem o wspólnym administrowaniu danymi można zapoznać się tutaj.

Odbiorcy danych osobowych

Jeśli zamówiono wysyłkę, dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika zostaną przekazane współpracującym z nami firmom kurierskim, trasnposrtowym i doręczeniowym (obecnie: DPD), aby umożliwić im dostawę.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się zostawić opinię na temat naszej strony internetowej, jego imię i nazwisko oraz adres e-mail zostaną przekazane stronie z recenzjami, Trustpilot.

Nasz sklep internetowy oraz system płatniczy funkcjonują za pośrednictwem firmy ScanNet A/S, która przetwarza nasze dane.

Ponadto, dane mogą być przekazywane instytucjom finansowym, instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zawarliśmy stosowne umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych ze współpracującymi z nami podmiotami przetwarzającymi dane użytkownika. Firmy te przetwarzają informacje wyłącznie w naszym imieniu i w celu wykonania umowy sprzedaży i nie mogą ich wykorzystać we własnych celach.

Prawa użytkownika

Zgodnie z postanowieniami RODO zobowiązujemy się do zachowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Odpowiadamy na wszelkie zapytania dotyczące przechowywanych informacji. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń użytkownik ma prawo do ich sprostowania. W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć dane osobowe użytkownika, jeśli ten nas o to poprosi, np. jeżeli jego dane nie są już potrzebne do celu, w którym miały być wykorzystywane.

Użytkownik ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby,
 • żądania sprostowania danych, które już posiadamy, w razie jakichkolwiek zastrzeżeń,
 • żądania usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, lub jeżeli nie będziemy posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie.

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym celu, przysługuje mu również prawo do wycofania tej zgody w dowolnej chwili. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli użytkownik chce, abyśmy zaprzestali lub ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych, może wysłać stosowną prośbę na nasz adres e-mail: info@gearfreak.pl

Ponadto, użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać przez nas zmieniona. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów na stronie internetowej lub wysyłając do użytkowników wiadomość e-mail, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami. Aktualna treść Polityk Prywatności dostępna jest zawsze na naszej stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji: 20/10/2022.