1. Zasady ogólne

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez GrejFreak ApS. Korzystanie z niej oraz nabywanie produktów i usług za jej pośrednictwem podlega poniższym warunkom.

1.1 Informacje o firmie

GrejFreak ApS
Gunnar Clausens Vej 58
8260 Viby J
Miejsce założenia: Dania, 2008
Adres e-mail: INFO@GearFreak.pl
Numer rejestracyjny spółki: DK31585538

Podczas zakupów dokonywanych w Polsce obowiązują poniższe warunki. Składając zamówienie na GearFreak.pl, klient wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu. Niniejsze warunki i zawierane z klientem umowy podlegają prawu polskiemu oraz wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

1.2 Zmiany warunków

GearFreak zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bez uprzedniego powiadomienia klienta. Wszystkie zamówienia będą realizowane zgodnie z warunkami udostępnionymi na stronie internetowej GearFreak, obowiązującymi w momencie zakupu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, o ile nie określono inaczej. Aktualne warunki zawsze dostępne są na stronie GearFreak.pl. Klient nie musi być indywidualnie informowany o tych zmianach i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się oraz zaakceptowanie warunków przed dokonaniem zakupów.

2. Polityka prywatności

Firma GearFreak jest zobowiązana do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie wszelkich danych osobowych uzyskanych od klientów.

Firma GearFreak nie udostępnia danych osobowych klientów podmiotom trzecim bez uzyskania stosownej zgody. Jednakże dane konieczne do dostarczenia zakupionych produktów przekazywane są firmom kurierskim, z usług których korzysta GearFreak.

Pełną treść naszej polityki prywatności można znaleźć tutaj.

3. Płatność

Klient może zrealizować płatność za pośrednictwem następujących metod płatności: VISA, MasterCard, Paypal, Trustly oraz Klarna. Wszystkie płatności są naliczane w złotych polskich (PLN).

Korzystający z VISA, MasterCard, VISA Electron, Klarna lub PayPal klient zostanie obciążony płatnością wyłącznie, gdy produkty będą dostępne i gotowe do wysyłki.

W przypadku wszystkich rodzajów kart i metod płatności możemy obciążyć klienta wyłącznie kwotą zamówienia, inaczej mówiąc – nie możemy pobrać większej kwoty niż ta, którą klient autoryzował i zatwierdził.

4. Dostawa

GearFreak.pl realizuje dostawy na terenie całej Polski. Czas realizacji może się różnić w zależności od dostępności produktów. Nie składamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących szacowanych terminów dostaw. Sporadycznie mogą one podlegać nieprzewidzianym opóźnieniom wynikającym z zakłóceń pracy dostawców lub zaistnienia siły wyższej, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Zawsze staramy się wysyłać zamówienia we wszystkie dni tygodnia. Niekiedy, w okresach wzmożonego ruchu, może być to niemożliwe ze względu na liczbę zamówień. Wtedy zamówienie zostanie wysłane w najbliższym możliwym terminie. Nie możemy zaoferować rekompensaty za opóźnioną dostawę.

Czas wysyłki jest szacowany na podstawie informacji przekazanych GearFreak.pl przez firmy kurierskie realizujące dostawy naszych produktów oraz informacji otrzymanych od producentów i wydawców towarów.

Koszt dostawy jest wyświetlany na stronie przy potwierdzeniu zamówienia, jako oddzielny koszt, poza ceną zamówionych produktów. Koszt dostawy będzie uzależniony od formy dostawy wybranej podczas finalizacji zamówienia.

Jeśli zamówione towary są ciężkie, przed wysyłką może zostać naliczona dodatkowa opłata, która wyświetli się przy finalizacji zamówienia.

4.1 Skargi dotyczące nieodebranych i dostarczonych paczek

Skargi dotyczące nieodebrania paczki należy zgłaszać jak najszybciej do naszego działu obsługi klienta.

W przypadku braku dostawy, informacja dla naszego działu obsługi klienta musi być przekazana nie później niż 20 dni po ostatnim skanowaniu przez firmę przewozową.

Jeśli paczka została dostarczona, ale nieodebrana, nasz zespół obsługi klienta musi zostać poinformowany o stanie DOR podpisanym w ciągu 20 dni od dnia dostawy ze względu na terminy partnera przewozowego.

Oświadczenia DOR mogą zostać przesłane do Państwa przez nasz zespół obsługi klienta.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu produktów w terminie 14 dni od ich otrzymania, z dowolnego powodu i bez konieczności podawania przyczyny. Jeśli termin na odstąpienie od umowy upływa w dniu święta państwowego, w sobotę, Wigilię Bożego Narodzenia lub Sylwestra (31 grudnia), zostaje automatycznie przedłużony do następnego dnia roboczego.

Od umowy można odstąpić, kontaktując się z działem obsługi klienta GearFreak lub przekazując nam pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź czatu. Po otrzymaniu oświadczenia od klienta, przetworzenie wniosku może zająć GearFreak do 48 godzin.

5.1 Jak odstąpić od umowy

Od umowy można odstąpić, jasno przekazując nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin odstąpienia jest uznany za dotrzymany, jeśli klient powiadomi nas o woli odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

O zamiarze odstąpienia od umowy można poinformować nas za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której klient jasno stwierdza, że chce zwrócić swoje zamówienie. Wiadomość należy wysłać na adres: INFO@GearFreak.pl.

Nie można odstapić od umowy, odmawiając przyjęcia przesyłki lub nie odbierając jej bez jednoczesnego powiadomienia o chęci odstąpienia.

Klient może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na końcu niniejszego regulaminu. Nie jest on jednak obowiązkowy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

5.2 Wyjątki od prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni nie dotyczy towarów takich jak produkty personalizowane oraz produkty liofilizowane. Ponadto, klient nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy dotyczącej takich usług jak impregnacja, czy czyszczenie broni, jeżeli zostaną w pełni wykonane za wyraźną zgodą klienta.

5.3 Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy

Po odstąpieniu od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym wszelkie koszty dostawy, jeśli zwrócono całe zamówienie. Nie dotyczy to jednak dodatkowych kosztów, jeśli wybrano sposób dostawy, który jest droższy od najtańszego oferowanego przez nas.

Jeśli zamówienie składa się z kilku produktów i klient zamierza odstapić o umowy sprzedaży tylko część z nich, nie zwrócimy kosztów dostawy.

Należną kwotę zwrócimy bez zbędnej zwłoki, w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Możemy jednak wstrzymać wypłatę pieniędzy do czasu otrzymania zwracanych produktów lub uzyskania dokumentacji potwierdzającej ich zwrot.

Zwrot zostanie zrealizowany w tej samej formie, w jakiej klient dokonał płatności. W żadnym przypadku klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w wyniku zwrotu.

Klient ponosi wszelkie koszty wysyłki zwrotnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymany produkt jest wadliwy lub inny, niż zamówiony.

6. Polityka zwrotów

Klient ma prawo zwrócić zakupiony produkt. Produkt musi zostać zwrócony w niemal takim samym stanie i ilości, w jakiej go otrzymano.

Klient ma 100 dni od dnia otrzymania zamówienia na zwrot zakupionych produktów. Prawo do zwrotu zależy od tego, czy produkt zostanie nam zwrócony nieużywany, w nienaruszonym opakowaniu i nieuszkodzonym stanie. Klient jest zobowiązany do opłacenia kosztów zwrotu we własnym zakresie. Prawo do zwrotu nie ma wpływu na ustawowe prawo klienta do odstąpienia od umowy, jak opisano powyżej. Prawo do zwrotu wchodzi w życie w momencie wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy.

Po otrzymaniu zwracanego produktu sprawdzimy, czy spełnia warunki polityki/procedury zwrotów. Dokonując zwrotu klient może zdecydować, czy chce zwrotu pieniędzy, czy wymiany produktu. Zwrot pieniędzy lub wymiana na inny produkt zostaną przetworzone tak szybko, jak to możliwe. Zwroty towarów są zazwyczaj przetwarzane natychmiast po ich powrocie do magazynów. Zastrzegamy sobie prawo wstrzymania zwrotu pieniędzy do momentu odebrania zwracanego produktu i sprawdzenia jego stanu.

W przypadku wymiany towaru na droższy klient zobowiązany będzie do dopłaty różnicy pomiędzy ceną pierwotnie nabytego produktu a ceną produktu droższego. W przypadku wymiany towaru na tańszy GrejFreak ApS zwróci klientowi różnicę pomiędzy ceną produktu pierwotnie zakupionego a ceną produktu tańczego, na który dokonana została wymiana.

6.1 Zwrot produktu i koszty zwrotu

Jeśli klient chce zrezygnować z zakupu danego produktu, musi wysłać lub dostarczyć go bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni od powiadomienia nas o chęci zwrotu zakupu. Termin jest uznany za dotrzymany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem okresu 14 dni od powiadomienia. Klient ponosi tylko bezpośredni koszty zwrotu produktów.

Dobrze spakuj zwracany produkt, aby uniknąć jego uszkodzenia. Towar nie może zostać odesłany za pobraniem lub bez dostawy na adres. Klient musi zapłacić za zwrot produktu/zamówienia we własnym zakresie.

6.2 Stan zwracanego produktu i opakowania

Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości produktu spowodowane postępowaniem z nim w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia rodzaju produktu, jego właściwości i sposobu funkcjonowania. Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu.

Opakowanie może być otworzone, ale nie zniszczone. Brak lub zniszczenie oryginalnego opakowania może stanowić uszkodzenie, za które klient ponosi wyłączną odpowiedzialność. Przed zwrotem należy się również upewnić, że towar jest bezpiecznie zapakowany. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłkę i towar, dopóki ich nie otrzymamy. W związku z tym należy zachować potwierdzenie wysyłki oraz numer śledzenia otrzymany na poczcie lub od firmy kurierskiej.

7. Reklamacje

Podczas zakupów na naszej stronie internetowej obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. GrejFreak udziela 2-letniej rękojmi na zakupione produkty, jeśli okaże się, że produkt mawadę. Wada to np. wada fabryczna lub materiałowa bądź nieprawdziwe informacje o produkcie. Zwykłe zużycie lub uszkodzenie produktu przez klienta, nie stanowi wady.

Jeśli produkt ma wadę i klient złoży reklamację w stosownym terminie, to uzyska prawo do naprawy lub wymiany towaru. Jeśli  naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub nie nastąpi w stosownym terminie, klient może w zależności od okoliczności uzyskać całościowy lub częściowy zwrot kosztów.

Jeśli klient wykryje wadę, musi poinformować nas o tym w stosownym terminie, nie później niż w okresie 2 miesięcy od wykrycia wady. Zalecamy jak najszybsze złożenie reklamacji, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia podczas transportu.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona i zostanie zaakceptowana przez nasz zespół, zwrócimy klientowi zasadne i konieczne koszty wysyłki. W związku z tym należy zachować fakturę potwierdzającą koszty wysyłki.

Jeśli klient chce złożyć reklamację ze względu na wykrytą wadę produktu, powinien jak najdokładniej opisać, na czym polega problem. Nie jest to wymóg, ale ułatwi nam to pracę i zminimalizuje czas rozpatrywania reklamacji, który nie może przekroczyć 14 dni. Rozpatrywanie reklamacji polega na poinformowaniu klienta, czy reklamacja jest uznana, a jeżeli tak, to w jaki sposób zostanie załatwiona, czy też GrejFreak nie uznaje reklamacji i z jakich powodów. Naprawa produktu, jego wymiana bądź zwrot pieniędzy może natomiast przekroczyć 14-dniowy termin.

Produkt należy zwrócić bezpiecznie zapakowany.

7.1 Spory

Wdrożyliśmy procedurę rozpatrywania reklamacji, z której korzystamy, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniałe spory. W razie chęci zgłoszenia reklamacji lub innych uwag zachęcamy do kontaktu.

8. Inne warunki

Karty podarunkowe

Karty podarunkowe są ważne przez 3 lata od dnia zakupu. Dostępne na karcie środki można wykorzystać do momentu utraty ważności przez kartę.

Użycie sprzętu przez siły zbrojne

GrejFreak ApS nie gwarantuje, że zakupione produkty nadają się do wykorzystania na służbie przez siły zbrojne. GrejFreak ApS nie gwarantuje, że sprzęt, który może być zamontowany na broni wojskowej, będzie skuteczny na służbie w siłach zbrojnych lub podczas ćwiczeń z amunicją bojową bądź treningową.

GrejFreak ApS nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt używany do celów innych niż jego zamierzone zastosowanie. GrejFreak ApS nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ponieważ nie udziela zezwolenia na użycie sprzętu w celach służbowych.

Standardowy formularz odstąpienia od umowy

(niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy)
- Do GrejFreak ApS, Gunnar Clausens Vej 58, 8260 Viby J, Dania, info@gearfreak.pl
- Niniejszym informuję/informujemy (*), że chcę/chcemy (*) skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w związku z zawartą przeze mnie/nas (*) umową kupna następujących towarów(*) / o świadczenie następujących usług.
- Zamówiono (*) / otrzymano (*)
- Imię i nazwisko klienta (Imiona i nazwiska klientów)
- Adres klienta (adresy klientów)
- Podpis klienta (podpisy klientów) – tylko jeśli treść formularza została wydrukowana na papierze
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Data ostatniej aktualizacji: 11/08/2023